Trefl SA wyróżniony tytułem Lidera Zielonej Transformacji!

Z radością informujemy, że zostaliśmy wyróżnieni w 24. edycji konkursu „Pomorski Gryf Gospodarczy” w kategorii Lider Zielonej Transformacji. To kolejny sukces w zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich plebiscytach, a po raz pierwszy nagroda jest bezpośrednio związana z podejmowanymi zmianami i działaniami proekologicznymi.

Pomorski Gryf Gospodarczy

Pomorski Gryf Gospodarczy — nagroda zrównoważonego rozwoju

Pomorski Gryf Gospodarczy przyznawany jest nieprzerwanie od 2000 roku i przez lata stał się jedną z najbardziej cenionych regionalnych nagród gospodarczych. Celem konkursu jest m.in. promocja przedsiębiorczości, wsparcie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie. Partnerem merytorycznym konkursu od lat jest jedna z wiodących na świecie firm doradczych PwC, która przygotowuje rekomendacje dla komisji konkursowej. 24. edycja konkursu została rozstrzygnięta w piątek 15 września podczas uroczystej gali w gdańskim biurowcu Olivia Star.

Podczas piątkowej gali zostaliśmy wyróżnieni w kategorii Lider Zielonej Transformacji. Kapituła konkursu doceniła bowiem fakt, że gdyński producent puzzli, gier i zabawek swoją działalność produkcyjną i biznesową opiera na zasadzie polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy maksymalizacją zysku i spełnieniem oczekiwań klientów a dbałością o środowisko przyrodnicze. Troska firmy o środowisko przejawia się na każdym etapie realizacji projektów, począwszy od zakupów, audytów u dostawców i wykonawców, jak również podczas procesu produkcji. Warto nadmienić, że 2023 rok oznacza w Treflu 10-lecie posiadania certyfikatu międzynarodowej organizacji promującej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata – FSC (Forest Stewardship Council). Organizacja pomaga chronić siedliska przyrodnicze, gatunki zagrożone i przede wszystkim lasy, a także dba o ludzi, którzy w nich pracują.

Wręczenie nagród - Lider Zielonej Transformacji

W imieniu Trefla SA nagrodę odebrał Członek Zarządu oraz Dyrektor Produkcji i Logistyki - Jan Iwanowicz.

Zaangażowanie ekologiczne i społeczna odpowiedzialność

Polityka środowiskowa Trefla SA jest publicznym zobowiązaniem firmy i deklaracją do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Obliguje do respektowania obowiązujących przepisów prawnych, a także innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Priorytetem firmy jest stosowanie najnowszych pro-środowiskowych rozwiązań technologicznych, zapobieganie zanieczyszczeniom powstającym w procesach produkcyjnych oraz doskonalenie metod zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko.

Proekologiczne podejście naszej firmy to nie tylko zaangażowanie w rozwój zrównoważonych technologii. Od 2021 roku spółka podejmuje działania mające na celu rewitalizację terenów przyrodniczych. W ramach programu „Zielona Polana Trefla” w kaszubskiej gminie Lipusz Pracownicy Trefla SA oraz innych podmiotów Grupy Trefl posadzili 35 tysięcy sadzonek drzew, a także w czerwcu 2022 roku został otwarty przyrodniczy szlak edukacyjny, posiadający dwie interaktywne leśne wiaty edukacyjne oraz elementy służące zabawom ruchowym dla dzieci. Wzdłuż trasy ulokowano drewniane tablice edukacyjne, na których nie tylko można znaleźć informacje o okolicznej przyrodzie, ale także zagrać w specjalnie przygotowaną przez Trefla grę terenową.

Obecnie przygotowujemy się do wydania pierwszego raportu CSR, a także wraz z Fundacją Trefl w październiku rozpocznie proekologiczną kampanię społeczną skierowaną do dzieci, której głównym bohaterem będzie oczywiście Treflik. Firma od początku istnienia działa zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, za co była już nagradzana m.in. w konkursach Firma Dobrze Widziana (2015, 2022), Ambasador Polskiej Gospodarki (2015, 2016), czy Diamenty Forbesa (2022).

Na naszej stronie w łatwy sposób możecie znaleźć wszystkie produkty wytworzone zgodnie z najwyższymi normami środowiskowymi, wpisując w wyszukiwanie frazę ‘FSC’.

Trefl SA wyróżniony tytułem Lidera Zielonej Transformacji!

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych; Cele, podstawy prawne, informacja dobrowolności lub obowiązku podania i czas przetwarzania; Odbiorcy danych; Prawa osoby, której dane dotyczą i sposoby ich realizacji; Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).