Projekty unijne

Projekty realizowane dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. 


Firma TREFL S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy TREFL S.A.”

Celem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej firmy TREFL S.A. ukierunkowany na rozszerzenie zakresu działania i kompetencji aktualnego działu B+R odpowiadającego za tworzenie nowych produktów oraz stworzenie w strukturze centrum działu B+R komórki odpowiadającej za rozwój innowacyjnych technologii w zakresie wytwarzania puzzli, gier oraz zabawek.

Rezultatem projektu będzie rozwój centrum badawczo - rozwojowego pozwalający na opracowywanie i sukcesywne wdrażanie nowych i innowacyjnych produktów (puzzli, gier, kart, quizów, zabawek zręcznościowych) dla różnych grup wiekowych, poprzez wdrażanie do produkcji nowych surowców, nowych technologii i nowych dedykowanych narzędzi.

Wartość projektu: 26 001 339 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 753 504 zł


Zapytanie ofertowe

na nabycie jednego z elementów wyposażenia laboratorium 1 szt. = 1 kp.: urządzenie do pomiaru szczelin, na potrzeby projektu "Rozwój Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Trefl S.A" w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R.

Gdynia, 08.07.2019

Dokumenty ofertowe:

Zapytanie ofertowe - urządzenie do pomiaru szczelin - wersja PL - plik pdf
Zapytanie ofertowe - urządzenie do pomiaru szczelin_załącznik 1 - wersja PL - plik doc (word)
Zapytanie ofertowe - urządzenie do pomiaru szczelin_załącznik 2 - wersja PL - plik doc (word)
Zapytanie ofertowe - urządzenie do pomiaru szczelin_załącznik 3 - wersja PL - plik doc (word)

Request for proposal - the measuring gaps - EN version - pdf file
Request for proposal - the measuring gaps_attachment 1 - EN version- doc file (word)
Request for proposal - the measuring gaps_attachment 2 - EN version - doc file (word)
Request for proposal - the measuring gaps_attachment 3 - EN version - doc file (word)

Wybór wykonawcy:

Wybór wykonawcy - urządzenie do pomiaru szczelin_07.2019


Rozeznane Rynku

na nabycie drukarki 3D do wykonywania prototypowych elementów z tworzyw sztucznych druk w technologii SLA/LFS 1 szt. = 1 kpl na potrzeby projektu "Rozwój Centrum Badawczo - Rozwojowego firmy Trefl S.A" w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R.

Gdynia, 20.09.2019

Dokumenty ofertowe:

Rozeznanie rynku - Drukarka 3D SLA/LFS
Rozeznanie rynku - Drukarka 3D SLA/LFS – załącznik nr 1
Rozeznanie rynku - Drukarka 3D SLA/LFS – załącznik nr 2
Rozeznanie rynku - Drukarka 3D SLA/LFS – załącznik nr 3

Wybór wykonawcy:

Wybór wykonawcy - Drukarka 3D SLA/LFS


Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych; Cele, podstawy prawne, informacja dobrowolności lub obowiązku podania i czas przetwarzania; Odbiorcy danych; Prawa osoby, której dane dotyczą i sposoby ich realizacji; Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).

Search engine powered by ElasticSuite