Reklamacje - dystrybutor

 

W celu zgłoszenia reklamacji na nasze produkty prosimy o wysłanie skanu protokołu sporządzonego wraz z klientem na adres reklamacje@trefl.com.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę i adres sklepu,
  • datę zgłoszenia reklamacji przez klienta,
  • datę zakupu produktu przez klienta,
  • kod lub numer EAN produktu,
  • nazwę produktu,
  • ilość reklamowanych produktów,
  • szczegółowy opis wady,
  • jeśli to możliwe, zdjęcie lub inny dowód obrazujący wadę produktu,
  • podpis uprawnionego pracownika sklepu, serwisu

Pracownik Działu ds. Reklamacji Trefl poinformuje o decyzji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O wyniku rozpatrzonej reklamacji poinformujemy drogą mailową. 

Przed zgłoszeniem reklamacyjnym upewnij się, czy niezgodność jest spowodowana wyczerpaniem się baterii lub niewłaściwym użytkowaniem produktu przez klienta.


Formularz reklamacyjny nie może zawierać widocznych danych osobowych klienta sklepu. Trefl SA nie ma podstawy prawnej do przetwarzania takich danych i działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W bezzwłocznie usuwa zgłoszenia z nieprawidłowo przygotowanym formularzem.


 

Masz wątpliwości dotyczące zgłoszenia reklamacyjnego?

Skontaktuj się z naszym działem ds. reklamacji.