Trefl wśród 30 firm nagrodzonych przez redakcję „Gazety Wyborczej Trójmiasto”

Podczas konferencji "30-lecie przemian gospodarczych województwa pomorskiego" kapituła redakcji wyróżniła przedsiębiorstwa, które najbardziej przyczyniły się do rozkwitu gospodarki w województwie pomorskim oraz godnie reprezentują region w kraju i poza jego granicami. Jesteśmy dumni, że Trefl SA znalazł się w tak wspaniałym gronie!

Konferencja odbyła się w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Otworzyło ją przemówienie Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.

Więcej szczegółów na temat wydarzenia >

Trefl wśród 30 firm nagrodzonych przez redakcję „Gazety Wyborczej Trójmiasto”
Trefl wśród 30 firm nagrodzonych przez redakcję „Gazety Wyborczej Trójmiasto”