Trefl patronem Konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”.

„Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020

W roku 2020 odbyła się siódma edycja Konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie uczniów Szkół Podstawowych do tworzenia projektów wynalazków, różnych rozwiązań technicznych oraz gier planszowych i komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości. Dodatkowo organizatorom zależy na szerzeniu wiedzy o polskich wynalazcach i promocji własności intelektualnej w Polsce i na świecie.

Organizatorami Konkursu jest Urząd Patentowy RP, Polska Akademia Dzieci oraz Narodowe Muzeum Techniki. Natomiast Trefl został partnerem konkursu i ufundował nagrody zwycięzcom.

Największym wyróżnieniem w Konkursie jest otrzymanie Mini Patentów Urzędu Patentowego RP, a dla twórców gier Certyfikatu Jakości Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

Podobnie jak organizatorzy konkursu wierzymy, że to wydarzenie pozwoli dostrzec problemy współczesnego świata, spojrzeć na nie z innej perspektywy i znaleźć nowe, kreatywne rozwiązania, m.in. w takich obszarach jak ekologia, edukacja czy codzienność.

Trefl patronem Konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2020”.

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO: Administrator danych; Cele, podstawy prawne, informacja dobrowolności lub obowiązku podania i czas przetwarzania; Odbiorcy danych; Prawa osoby, której dane dotyczą i sposoby ich realizacji; Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie).